خبرنگار گزارشگر روزنامه نگار سردبیر برنامه ‌ساز رادیو برنامه ساز تلویزیون مدیر روابط عمومی بازاریابی و تبلیغات مرتضی نصیری

همیشه ماهی‌گیری را دوست داشته‌ام! هیچ وقت لذت صید، کهنه و تکراری نمی‌شود. هر بار همان حالی می‌شوی که دفعه اول تجربه کرده‌ای! بیش‌تر می‌شود که کمتر نه!
بعضی شغل‌ها هم همین‌طور هستند، هر روز یک روز تازه است و هر کار یک چالش جدید. دقیقا مثل ماهیگیری که هر بار قلاب را با طعمه جدید به آب می‌اندازی؛ منتظر یک اتفاق جدید هستی!
کم کم که با هر بار فرار کردن ماهی یا شکستن چوب ماهیگیری تجربه می‌اندوزی، یاد می‌گیری و با اعتماد به نفس بیشتری کنار آب می‌روی. رفته‌رفته شماره قلاب‌ها را بزرگ‌تر انتخاب می‌کنی تا ماهی بزرگ‌تری صید کنی و… . ارتباطات با تمام زیرمجموعه‌هایش، همین حس تازگی و مبارزه تمام نشدنی را دارد.
امروز بعد از ۱۷ سال کار در حوزه‌های مختلف ارتباطات از جمله «خبرنگاری»، «گزارش‌گری»، «روزنامه‌نگاری»، «سردبیری»، «برنامه‌سازی رادیویی و تلویزیونی»، «مدیریت روابط عمومی» و «بازاریابی و تبلیغات» بیش از گذشته تازگی این حرفه را احساس می‌کنم و هر بار دوست دارم با نگاه جدیدی به کناره دریای بیکران ارتباطات قدم بگذارم.

Site Footer